Állás

ÁLLÁSAJÁNLAT

Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde

Móra Ferenc úti Tagóvoda

tagóvoda vezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019. szeptember 1. napjától 2024. augusztus 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3400 Mezőkövesd, Móra Ferenc utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A munkavégzés a munkaköri leírásban foglaltak, valamint a Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Program szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény renódelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- Főiskola, óvodapedagógus, közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga,

- magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Szakmai önéletrajz, vezetési program, oklevelek másolata, pályázó nyilatkozata a személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 06.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vadásziné Boros Katalin nyújt, a 06-49/411-892 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (3400 Mezőkövesd, László Károly utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ÓB/24-234/2019 , valamint a munkakör megnevezését: tagóvoda vezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde honlapja
www.mezokovesdiovoda.hu - 2019. július 07.

Mezőkövesd, 2019. július 07.

Vadásziné Boros Katalin
Intézményvezető

ÁLLÁSAJÁNLAT

Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde

Egri úti Tagóvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű előreláthatólag 2020.05.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3400 Mezőkövesd, Egri út 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A munkavégzés a munkaköri leírásban foglaltak, valamint a Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Program szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény renódelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- Főiskola, óvodapedagógus

- magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Szakmai önéletrajz, oklevél másolata, pályázó nyilatkozata a személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (az elbírálásig elfogadott az erkölcsi bizonyítvány megkérésének igazolása is)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vadásziné Boros Katalin nyújt,
a 06-49/411-892-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (3400 Mezőkövesd, László Károly utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ÓB/24-235/2019 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde honlapja
www.mezokovesdiovoda.hu - 2019. június 7.

Mezőkövesd, 2019. június 7.

Vadásziné Boros Katalin
Intézményvezető

Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde © 2019

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ