Állásajánlat

Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde László Károly úti Székhely Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3400 Mezőkövesd, László Károly utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A munkavégzés a munkaköri leírásban foglaltak, valamint a Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Program szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- Főiskola, óvodapedagógus,

- magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Szakmai önéletrajz, oklevél másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (az elbírálásig elfogadott az erkölcsi bizonyítvány megkérésének igazolása is)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lázár Endréné intézményvezető nyújt, a 06-49/411-892 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (3400 Mezőkövesd, László Károly utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ÓB/30-292/2020., valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde honlapja
www.mezokovesdiovoda.hu - 2020. október 12.

Mezőkövesd, 2020. október 12.

Lázár Endréné
intézményvezető

Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde © 2021

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ